مرور برچسب

انقلاب بدون مرز

نشست سوم آزاد اندیشی انقلاب بدون مرز – فاصله ارتباط های نخبگانی و مردمی بین المللی

سلسله نشست های آزاد اندیشی انقلاب بدون مرز - نشست سوم - فاصله بین ارتباط های نخبگانی با ارتباط های مردمی بین المللی دکتر سید مفید حسینی کوهساری (مسوول ارتباطات و بین الملل حوزه علمیه کشور)

دکتر یحیی جهانگیری : ادبیاتی که برای انقلاب بدون مرز نساخته ایم …

تصویر ما از انقلاب، با تصویر بیرونی از انقلاب بعضاً متفاوت است و این خطرآفرین است. اگر نتوانیم ادبیات فرامرز تولید کنیم با همین ادبیات ترجمه ای، موشکی علیه خود ما می شود. Revolution  اصلاً کلمه رسانایی برای انقلاب امام نیست؛…