مرور برچسب

اولین سالانه رقابتی آثار حروف نگاری

کارگاه حروف نگاری و نشان نوشتاری

خانه طراحان انقلاب اسلامی فارس برگزار می کند : کارگاه حروف نگاری و نشان نوشتاری ( در راستای اولین سالانه رقابتی آثار حروف نگاری) مدرسین کارگاه : استاد حمید رضا کشاورزی میاندشتی استاد عبدالرضا اثنی عشری و گرامیداشت…