مرور برچسب

بازی سازی

پنجاهمین دورهمی هم شتابی

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید. پنجاهمین دورهمی همشتابی با محوریت ظرفیت های درآمدزایی از بازی و انیمیشن مهمان ویژه این دورهمی جناب آقای کیوان ملک محمدی (بازیساز و مدیر استودیو بازیسازی گونای) می باشد. تاریخ…

پنجاه و یکمین دورهمی همشتابی

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید.  پنجاه و یکمین دورهمی همشتابی با محوریت تاثیر اپ و بازی بر کسب و کار مهمان ویژه این دورهمی جناب آقای سجاد شوکتیان ( مدیر شتابدهنده هانیس و مشاور کسب و کار های نوپا) می باشد. تاریخ برگزاری:…