مرور برچسب

بینوایان ویکتور هوگو

کتاب های پیشنهادی ؛ سید حامد ترابی

📍کتاب های پیشنهادی آقای سید حامد ترابی 🔹حماسه حسینی( شهید مطهری) 🔸 طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن(سید علی خامنه ای) 🔹یاداشت های اسدالله علم(علینقی علیخانی) 🔸 ریشه ها(الکس هیلی) 🔹موش ها و آدم ها(جان اشتاین بک) 🔸 بینوایان(ویکتور…

کتاب های پیشنهادی ؛ رضا پیران

?کتاب های پیشنهادی آقای #رضا_پیران برای خرید در طرح پاییزه کتاب (فعال فرهنگی مدیر کتاب فروشی کتاب داستان شیراز) اینکه از یک عاشق کتاب بخواهی که 10 کتاب خوب معرفی کند کار را به شدت برای او سخت کرده ای ، آقای پیران با مقدمه ای نسبتا طولانی…