مرور برچسب

تجربه کاربری

چهل و هفتمین دورهمی هم شتابی

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید. چهل و هفتمین دورهمی همشتابی با محوریت قدرت رابط و تجربه کاربری مهمان ویژه این دورهمی جناب آقای حمید رضا موسی زاده می باشد. تاریخ برگزاری: سه شنبه 17 تیرماه 99 علاقه مندان برای شرکت و ثبت…

چهل و نهمین دورهمی هم شتابی

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید. چهل و نهمین دورهمی همشتابی با محوریت آینده موبایل، نرم افزار و تجربه کاربری مهمان ویژه این دورهمی جناب آقای حمیدرضا صالحی می باشد. تاریخ برگزاری: سه شنبه31تیرماه…