مرور برچسب

تربیت اسلامی

هفته پنجم دوره تخصصی اسراء با حضور حجت السلام محمد جواد آسایش

حجت الاسلام محمد جواد آسایش از اساتید جوان و مبرز حوزه تربیت اسلامی می باشند که طی دو جلسه 90 دقیقه ای در تاریخ های 28 و 30 مهرماه در جلسه مجازی مجمع تربیت کودک و نوجوان فارس شرکت نمودند و به بیان نکات ارزشمندی در باب تربیت کودک و شیوه های…

هفته چهارم دوره تخصصی اسراء با حضور حجت السلام محمد مهدی خاکی مقدم

حجت الاسلام محمد مهدی خاکی مقدم از اساتید جوان و مبرز حوزه تربیت اسلامی می باشند که طی دو جلسه 90 دقیقه ای در تاریخ های 19 و 21 مهرماه در جلسه مجازی مجمع تربیت کودک و نوجوان فارس شرکت نمودند و به بیان نکات ارزشمندی در باب تربیت کودک و شیوه…

هفته سوم دوره تخصصی اسراء با حضور حجت السلام علی فاطمی پور

حجت الاسلام سید علی کاظمی از اساتید جوان و مبرز حوزه تربیت اسلامی می باشند که طی دو جلسه 90 دقیقه ای در تاریخ های 12 و 14 مهرماه در جلسه مجازی مجمع تربیت کودک و نوجوان فارس شرکت نمودند و به بیان نکات ارزشمندی در باب تربیت کودک و شیوه های آن…

هفته دوم دوره تخصصی اسراء با حضور حجت السلام سید علی کاظمی

حجت الاسلام سید علی کاظمی از اساتید جوان و مبرز حوزه تربیت اسلامی می باشند که طی دو جلسه 90 دقیقه ای در تاریخ های 5 و 7 مهرماه در جلسه مجازی مجمع تربیت کودک و نوجوان فارس شرکت نمودند و به بیان نکات ارزشمندی در باب تربیت کودک و شیوه های آن ،…

هفته اول دوره تخصصی اسراء با حضور حجت السلام ساسانی

حجت الاسلام فرهاد ساسانی از اساتید جوان و مبرز حوزه تربیت اسلامی می باشند که طی دو جلسه 90 دقیقه ای در تاریخ های 29 و 31 شهریورماه در جلسه مجازی مجمع تربیت کودک و نوجوان فارس شرکت نمودند و به بیان نکات ارزشمندی در باب تربیت کودک و شیوه های…

دوره آموزش تخصصی اسراء : حجت الاسلام ساسانی

❇️ دوره آموزش تخصصی اسراء ?بصورت مجازی ?ویژه فعالان و علاقه مندان تربیت اسلامی کارشناس میهمان :  حجت الاسلام ساسانی (موسس و مدیر  مرکز تربیت علوی شیراز)  استاد ساسانیان از رویش ها و اساتید توانمند حوزه تربیت در مدارس غیر رسمی تربیتی…