مرور برچسب

تشکیلات چیست؟

تشکیلات چیست ؟؟

تشکیلات در لغت به معنای سازمان، ادارات و موسسات می باشد تشکیلات در اصطلاح به عنوان سازمان یافته و هماهنگ کار کردن و به اشتباه گاهی از آن به عنوان هیئتی کار کردن یاد می شود تعریف : تشکیلات مجموعه ای مستقل است که یک ماموریت خاص دارد و…