مرور برچسب

جایزه شهید عبدالله اسکندری

آیین اعطای اولین دوره جایزه شهید عبدالله اسکندری

آخرین روزهای سال با همه اتفاقات خوب و بدش به تدریج رو به پایان است و تاریخ ایران گواه همه جانفشانی ها و رشادت ها و از خودگذشتگی های فعالان جهادی در ماجرای کرونا خواهد بود ، تاریخ حماسه های جاودانه حضور و نقش آفرینی مردم ایران در عرصه های…