مرور برچسب

جمهوری اسلامی افغانستان

دوره عمومی مطالعات بین الملل ؛ جمهوری اسلامی افغانستان

?دوره عمومی مطالعات بین المللی مجمع بین الملل فارس ?آشنایی عمومی با کشور: "جمهوری اسلامی افغانستان" ✅با حضور: آقای علیرضا صالحی(فعال بین الملل و کارشناس مسائل افغانستان) ?زمان: دوشنبه ۱۶ تیرماه؛ ساعت ۲۱