مرور برچسب

حجت الاسلام سید ثارالله ظهوری

بازدید حجت الاسلام ظهوری از جامعه مهاجرین افغانستانی شیراز

مجمع تخصصی رحما یکی از مجامع تخصصی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی می باشد که با ماموریت هماهنگی و خدمات دهی به جامعه مهاجرین افغانستانی حاضر در کشور ایجاد گردیده است. حجت الاسلام سید ثارالله ظهوری دبیر مجمع رحما با سفر به شیراز…