مرور برچسب

حجت الاسلام محمد جواد سایش

هفته پنجم دوره تخصصی اسراء با حضور حجت السلام محمد جواد آسایش

حجت الاسلام محمد جواد آسایش از اساتید جوان و مبرز حوزه تربیت اسلامی می باشند که طی دو جلسه 90 دقیقه ای در تاریخ های 28 و 30 مهرماه در جلسه مجازی مجمع تربیت کودک و نوجوان فارس شرکت نمودند و به بیان نکات ارزشمندی در باب تربیت کودک و شیوه های…