مرور برچسب

حجت الاسلام محمد مهدی خاکی مقدم

هفته چهارم دوره تخصصی اسراء با حضور حجت السلام محمد مهدی خاکی مقدم

حجت الاسلام محمد مهدی خاکی مقدم از اساتید جوان و مبرز حوزه تربیت اسلامی می باشند که طی دو جلسه 90 دقیقه ای در تاریخ های 19 و 21 مهرماه در جلسه مجازی مجمع تربیت کودک و نوجوان فارس شرکت نمودند و به بیان نکات ارزشمندی در باب تربیت کودک و شیوه…