مرور برچسب

حوزه علمیه فارس

نشست سوم آزاد اندیشی انقلاب بدون مرز – فاصله ارتباط های نخبگانی و مردمی بین المللی

سلسله نشست های آزاد اندیشی انقلاب بدون مرز - نشست سوم - فاصله بین ارتباط های نخبگانی با ارتباط های مردمی بین المللی دکتر سید مفید حسینی کوهساری (مسوول ارتباطات و بین الملل حوزه علمیه کشور)