مرور برچسب

داستان رویانا محمد علی زمانیان

کتاب های پیشنهادی ؛ محمد حسین عظیمی

📍کتاب های پیشنهادی آقای محمد حسین عظیمی 🔹طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (سیدعلی خامنه ای/ انتشارات صهبا) 🔸همرزمان حسین(ع) (سیدعلی خامنه ای/ نشر انقلاب اسلامی) 🔹دو امام مجاهد (سیدعلی خامنه ای/ نشر انقلاب اسلامی) 🔸خاطرات عزت…

کتاب های پیشنهادی ؛ سید حامد ترابی

📍کتاب های پیشنهادی آقای سید حامد ترابی 🔹حماسه حسینی( شهید مطهری) 🔸 طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن(سید علی خامنه ای) 🔹یاداشت های اسدالله علم(علینقی علیخانی) 🔸 ریشه ها(الکس هیلی) 🔹موش ها و آدم ها(جان اشتاین بک) 🔸 بینوایان(ویکتور…