مرور برچسب

دکتر سجاد سهرابی

دوره عمومی مطالعات بین الملل ؛ جمهوری خلق چین

یازدهمین دوره عمومی مطالعات بین المللی مجمع بین الملل فارس به بررسی مسائل جمهوری خلق چین می پردازد. ✅ دوره عمومی مطالعات بین المللی مجمع بین الملل فارس آشنایی عمومی با کشور: 🔻جمهوری خلق چین با حضور: ◻️ دکتر سجاد سهرابی (فارغ…