مرور برچسب

دکتر سهیل نادری

تودیع و معارفه دبیر قرارگاه تحول اجتماعی فارس

عصر روز دوشنبه 30 فروردین ماه 1400 آقای دکتر سهیل نادری دبیر قرارگاه تحول اجتماعی فارس در پایان دوره یکساله خود از دبیری قرارگاه تحول اجتماعی فارس کنار رفته و مسوولیت را به آقای محمد حسین غیبی از فعالان شناخته شده شیراز واگذار کردند.  در…

گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تحول اجتماعی کشور

قرارگاه تحول اجتماعی فارس با همکاری جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس طی سال گذشته با حضور میدانی در ده محله واقع در حاشیه شهر شیراز اقداماتی را در جهت شناسایی آسیب های اجتماعی و فرهنگی محلات ده گانه شهرک سعدی ، ده پیاله و شیخ علی…