مرور برچسب

دکتر محسن جاجرمی زاده

وبینار بزرگداشت دانشمند شهید محسن فخری زاده

مجمع جوانان فارس برگزار می نماید. وبینار بزرگداشت دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده سخنران وبینار: دکتر محسن جاجرمی زاده رئیس بسیج اساتید استان فارس محورهای مورد بحثی که در این وبینار ارائه خواهد شد: مروری بر عمر با…