مرور برچسب

دین در سینمای شرق و غرب

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای مجید تجرد

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای مجید تجرد : تندتر از عقربه ها حرکت کن (به کوشش بهزاد دانشگر) روایتی از یک کارآفرین دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی تنگه احد معاصر ( تالیف استاد سید مرتضی حسینی الهاشمی) دین در سینمای شرق و غرب (به کوشش…