مرور برچسب

ذهنیت موسس

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای علیرضاکاربر

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای علیرضاکاربر : این سه کتاب که رو چشمم جا دارند و اکثر وقتا سراغشون میرم، اما جزء لیست نیاوردم : قرآن نهج البلاغه کلیات سعدی اما مابقی کتب : هنر شفاف اندیشیدن ( رولف دوبلی) سختی کارهای سخت ( حسن شجاعی…