مرور برچسب

رسانه و راهکارهای صیانت از جمعیت

رسانه و راهکارهای صیانت از جمعیت

- دیروز که خواهرم کنارم بود چقدر راحت تر گذشت. ایکاش شرایطش را داشت تا هفته ای چند روز به من سر بزند. - گاهی دلم میخواهد کسی باشد ولو در حد یک ساعت کمک کارم باشد. بتوانم یک ساعت به کارهای شخصی خودم هم برسم. - روزهایی که وقتی برای…