مرور برچسب

رسم جهاد علی مشایخی

کتاب های پیشنهادی ؛ سید حامد ترابی

📍کتاب های پیشنهادی آقای سید حامد ترابی 🔹حماسه حسینی( شهید مطهری) 🔸 طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن(سید علی خامنه ای) 🔹یاداشت های اسدالله علم(علینقی علیخانی) 🔸 ریشه ها(الکس هیلی) 🔹موش ها و آدم ها(جان اشتاین بک) 🔸 بینوایان(ویکتور…