مرور برچسب

رشد و توانمند سازی

رویداد قیام مرودشت

رویداد قیام مرودشت برگزاری اولین رویداد کشوری قیام در شهرستان مرودشت این رویداد در تاریخ 1400/11/21 در تالار مهر شهرستان مرودشت با حضور فعالین و کنش گران فرهنگی شهرستان مرودشت و همچنین دکتر سجاد نیک منش (مسئول طرح عملیات محله…