مرور برچسب

رویداد بین المللی

رویداد آموزشی-نوآورانه بین المللی استان فارس (بدون مرز)

رویداد آموزشی-نوآورانه بین المللی استان فارس (بدون مرز) شناسایی؛ توانمند سازی؛ حمایت از ایده های برتر بین المللی از علاقه مندان و دغدغه مندان فعالیت های بین المللی دعوت می گردد تا با ثبت ایده های نوآورانه خود در حوزه بین الملل، وارد…