مرور برچسب

رویداد چهار سوق

دوازدهمین رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق

دوازدهمین رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق گردهمایی سالانه فعالان تعلیم و تربیت  رویداد «نوآوری‌های آموزشی چهارسوق» با هدف «شبکه‌سازی، انتقال تجربیات نوآورانه بومی، تقویت انگیزه‌های تحولی و امید به آینده در جامعه فعالان تعلیم و تربیت»،…