مرور برچسب

زایمان

آیا می‌دانید با هر بار زایمان، کل سلولهای یک زن، جوان می‌شود؟

آیا می‌دانید با هر بار زایمان، کل سلولهای یک زن، جوان می‌شود؟ طبق تحقیقات دانشگاه‌های اروپا و کانادا، با هر بار زایمان، مغز زن جوان می‌شود... زنانی که بچه نمی‌آورند، زودتر پیر می‌شوند فرزنددار شدن باعث جوان سازی کل پوست و تمامی…