مرور برچسب

زندگی مشترک

مهارت های زندگی مشترک و مهارت های فرزندپروری در کرونا

سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس برگزار می نماید. برگزاری کارگاه آموزشی رایگان پس از ازدواج با موضوع: مهارت های زندگی مشترک و مهارت های فرزندپروری در کرونا مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر مهدی مومن زاده می باشد. همچنین زمان…

رویداد فرهنگی آموزشی عشق به توان۲

موسسه بهترین باشید با همکاری سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس برگزار میکند. رویداد فرهنگی آموزشی عشق به توان۲ خانم ، آقــــا تو زندگی مشترک - زیاد به هم گیــر می دید؟  - فکر می کنی همسرت درکت نمی کنه؟ - توقعات بیش از حد داره؟  -…