مرور برچسب

زندگی

وبینار آموزشی قهرمان زندگی خودت باش

سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس برگزار می نماید. وبینار بزرگ آموزشی (قهرمان زندگی خودت باش) زمان برگزاری این وبینار روز چهار شنبه ۳ دی ماه ساعت ۹ شب می باشد. ظرفیت این وبینار فقط ۵۰۰ نفر می باشد. در ضمن شرکت کردن در این وبینار…