مرور برچسب

زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام ( علامه محمد تقی جعفری)

کتاب های پیشنهادی ؛ سعید کریمی

کتاب های پیشنهادی آقای سعید کریمی غزلیات (شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی) چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی، چهارجلدی( هانری کربن) حقیقت و زیبایی ( بابک احمدی) غنا و موسیقی (آیت الله سید علی خامنه ای) زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام (…