مرور برچسب

ساخت نرم افزار

ماراتن آموزشی رقابتی غدیر

سازمان فضای مجازی سراج مزکز فارس برگزار می نماید. ماراتن آموزشی رقابتی غدیر ساخت نرم افزار داستان تعاملی آموزش ببین، مسابقه بده، جایزه ببر جوایز نفر اول: ۱،۵۰۰،۰۰۰تومان نفر دوم: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان نفر سوم:۷۰۰،۰۰۰ تومان ۵جایزه…