مرور برچسب

سازماندهی تشکل ها

سلسله جلسات دبیران مجامع تخصصی استان فارس با مسئولین فرهنگی

این جلسه که با حضور اکثر دبیران مجامع تخصصی به همراه تعدادی از دبیران شهرستان های نزدیک مرکز در سالن کمیسیون های شورای شهر شیراز برگزار شد، با اجرا و مدیریت معاون راهبردی جبهه و به همراه جناب آقای دکتر شکوهی معاون ورزش و جوانان استان فارس و…