مرور برچسب

سازمان فضای مجازی سراج استان فارس

تفاهم نامه سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس و سازمان نظام روانشناسی

تفاهم نامه همکاری مابین سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان فارس سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان فارس تفاهم نامه همکاری با رویکرد ارتقا فرهنگ کاربری و سواد فضای…

دوره آموزش مجازی تربیت خبرنگاری

سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس با همکاری دانشکده خبرگزاری فارس برگزار می كند. دوره تربیت خبرنگاری مدرسان دوره: مدرسان: دکتر ساسان والی زاده (خبر نویسی) دکتر مصطفی آجرلو (مصاحبه خبری) دکتر شیرزادیان / استاد مهدی طاهری (عکاسی با…

چگونه مستند اجتماعی بسازیم؟

سازمان سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس می نماید. گارگاه ساخت مستند اجتماعی *چگونه مستند اجتماعی بسازیم؟* *بخش نخست این کارگاه تحت عنوان « از ایده پردازی و خلق سوژه تا انتخاب موضوع و طرح تولید» ارائه خواهد شد. با تدریس استاد:…