مرور برچسب

سالن شهید قادری

شب شعر حضوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

کانون شعر وادب چکامه برگزار میکند: اولین شب شعر حضوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم مشاعره معرفی کتاب مرور افسانه خسرو وشیرین همراه با جوابز ویژه زمان:چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۰ الی ۲۲ مکان: سالن شهید قادری