مرور برچسب

سالن همایش های شورای شهر

رویداد قیام نی ریز

رویداد قیام نی ریز برگزاری اولین رویداد کشوری قیام در شهرستان نی ریز این رویداد در تاریخ 1400/12/19 در سالن همایش های شورای شهر نی ریز  باحضور پرشور فعالان فرهنگی شهرستان نی ریز و همچنین راوی برجسته کشوری دکتر حامد خرمشکوه (معاونت راهبردی…