مرور برچسب

سبک زندگی

شانزدهمین نشست کوچینگ سواد بازی های رایانه ای

شانزدهمین نشست از سری جلسات کوچینگ تخصصی سواد بازی های رایانه ای (راه نشان بازی ) موضوع جلسه: بازی های رایانه ای و سبک زندگی(امتداد و مرور جلسه پیشین) این نشست جمعه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰ برگزار می گردد.