مرور برچسب

ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)

پویش مشق احسان در شهرستان پاسارگاد

جبهه فرهنگی شهرستان پاسارگاد پس از شناسایی دانش آموزان کمتر برخوردار و محروم در شهرستان پاسارگاد تعداد ۱۰۰ بسته لوازم التحریر وکیف وکفش در غالب پویش «مشق احسان»آماده و در بین آنهاتوزیع کرد. دراین پویش: پایگاه مقاومت بسیج امام…