مرور برچسب

سراج خنج

برگزاری کلاس آموزشی سواد رسانه در شهرستان خنج

برگزاری کلاس آموزشی سواد رسانه توسط سازمان فضای مجازی سراج شهرستان خنج این کلاس در تاریخ 99/12/13 بصورت دو جلسه یک ساعته برگزار شده است. این دوره با تدریس جناب آقای حجت نهاوندی مسئول دفتر سازمان فضای مجازی سراج شهر خنج برگزار گردید.…