مرور برچسب

سردار فتوت

قصه های جنگ : این قسمت سردار فتوت

در این برنامه آقای محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر رزمنده جناب آقای سردار فتوت می پردازد و موضوع بحث و گفتگو بیان خاطرات و نکات ویژه زندگی شهید مجید سپاسی می باشد. ?  قصه های جنگ گفتگوی زنده با رزمندگان دفاع مقدس استان فارس…