مرور برچسب

سرکار خانم جمیله حسینی

قصه های جنگ ( فصل دوم ) ؛ این قسمت آقای عزیز ظریفیان و خانم جمیله حسینی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای عزیز ظریفیان از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز و سرکار خانم جمیله حسینی همسر شهید روزیطلب  می پردازند . روایت عملیات کربلای پنج و تحلیل و بررسی شخصیت شهید محمد جواد روزیطلب از…