مرور برچسب

سلام بر ابراهیم جلد یکم

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای مهدی صدیقی

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای مهدی صدیقی: (ادیتور و موشن گرافیست، عضو شورای مرکزی خانه فیلم سازان انقلاب اسلامی فارس) کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب (سید مرتضی آوینی) کتاب نامیرا  (صادق کرمیار) کتاب سه دقیقه در قیامت (تجربه ای نزدیک به…