مرور برچسب

سلسله نشست های مرکز مطالعات زنان

زن، نقش ها و شغل ها؛ حجت الاسلام دکتر امیر غنوی

این مجموعه نشست ها پیرامون تبیین نقش و جایگاه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی طراحی گردیده است و طی آن اساتید و اندیشمندان مختلف به ابعاد و وجوه مختلف نقش آفرینی زنان در اجتماع می پردازند و لوازم و ابعاد فرهنگی آن را موردمداقه قرار می دهند.…