مرور برچسب

سند مهندسی فرهنگی

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت چهارم ؛ سردار حدائق و حجت الاسلام نیری

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در قسمت چهارم میزبان…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت سوم ؛ دکتر حسینی و دکتر داستان

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در قسمت سوم میزبان دکتر…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت دوم ؛ دکتر جاجرمی زاده و دکتر محمد هادی صادقی

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در قسمت دوم میزبان دکتر…