مرور برچسب

سند نقشه مهندسی فرهنگی فارس

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت نهم ؛ دکتر سعید زاهد زاهدانی و مهندس جواد سیف

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در قسمت هفتم میزبان…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت هفتم ؛ آقای بیژن کیا

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در قسمت هفتم میزبان…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت ششم ؛ حجت الاسلام دکتر عرفانی فر

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در قسمت ششم میزبان حجت…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت پنجم ؛ دکتر روح اله شهنازی

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در قسمت پنجم میزبان دکتر…