مرور برچسب

سواد انتخاباتی

دوره آموزشی رایگان سواد انتخاباتی و فضای مجازی

سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس برگزار می نماید. دوره آموزشی رایگان سواد انتخاباتی و فضای مجازی سر فصل های آموزشی این دوره به شرح زیر می باشد: تاکتیکهای رسانه‌ای در انتخابات رسانه و رفتارهای انتخاباتی مردم اخبار جعلی و انتخابات…