مرور برچسب

سواد رسانه کودک

۱۲ کارگاه آموزش مهارت زندگی به کودکان

سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس برگزار می نماید. ۱۲ کارگاه آموزش مهارت زندگی به کودکان سرفصل های این کارگاه به شرح زیر می باشد: من توانا هستم. من میتوانم خودم را جای بقیه بگذارم. من میتوانم رابطه برقرار کنم. من میتوانم دوست…