مرور برچسب

سواد شبکه های اجتماعی

دوره تربیت مربی سوادمجازی ویژه بانوان

سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس برگزار می نماید. دوره تربیت مربی سوادمجازی ویژه بانوان سرفصل های این دوره به شرح زیر می باشد: مبانی سواد فضای مجازی مدیریت رسانه در خانواده امنیت کاربری تفکر انتقادی، تکنیک های اقناعی آینده…