مرور برچسب

سیاست های فرهنگی

هفت گام در پیوست فرهنگی

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مفاهیمی که در نظام مهندسی فرهنگی  و در واژگان راهبردی رهبر معظم انقلاب وجود دارد «پیوست فرهنگی» است. پیوست فرهنگی اگرچه در نظام های سکولار و مبتنی بر مبانی ایدئولوژیک غرب در همه حوزه ها فعالانه تدوین و اجرا می…