مرور برچسب

سیاوش نقیبی

اعضای شورای مرکزی خانه فیلمسازان انقلاب اسلامی فارس مشخص شدند.

محمد علی یزدانشناس دبیر مجمع هنرمندان انقلاب اسلامی فارس اعلام کرد که در روز 20 تیرماه 1400 اولین دوره انتخابات تعیین شورای مرکزی خانه فیلم سازان انقلاب اسلامی فارس برگزار گردید و آقایان ابراهیم شیشه گر ، محمد علی یزدانی ، محمد حسن محمودی ،…