مرور برچسب

سید محمد سرکشیکیان

دوره عمومی مطالعات بین الملل ؛ جمهوری عراق

✅ دوره عمومی مطالعات بین المللی مجمع بین الملل فارس آشنایی عمومی با کشور: ?جمهوری عراق با حضور: ◻️ آقای سیدمحمد سرکشیکیان(فعال بین الملل و کارشناس مسائل عراق) ?زمان: سه شنبه ۲۱ مردادماه؛ ساعت ۲۲