مرور برچسب

شبکه اجتماعی

رویداد مدرسه رسانه

مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز با همکاری سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس برگزار می نماید. رویداد مدرسه رسانه با ارائه گواهی معتبر از دانشگاه شیراز این رویداد در قالب ۱۰ کارگاه مجازی ۲ ساعته در بستر اسکای روم( بدون…