مرور برچسب

شرکت در انتخابات

پویش ایده پردازی ( پای صندوق رای )

پویش ایده پردازی سوم ( پای صندوق رای ) ایده بدهید ؛ جایزه بگیرید حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای چرا و چگونه ؟ شما با چه ایده ای اطرافیان تان را تشویق به شرکت در انتخابات می کنید؟ چگونه میتوانیم مردم را قانع کنیم که در این…